Staat religie of politiek ons misschien meer in de weg dan dat het tot dienst is?
Wanneer kan je nog eerlijk zijn en wanneer zijn je wraaklusten niet meer acceptabel?
Als dat is gewoon kritiek hebben op wat er om je heen gebeurt.
Deed Hebdo dat niet? Gewoon..
Als een uil voor wijsheid staat en een ijsje voor lust, waar kies je dan voor.. Voor wijsheid, keep your head down, vooral geen politieke voorkeur tonen.

Je vrijheid heeft geen plek. Is dat juist wat we terug moeten krijgen?! Vrijheid.


In Progress - Project 2015

Staalconstructies 
Verbinding in ruimte en tijd.
Mensen zijn met elkaar verbonden net als steden en infrastructuur.
Bruggen, rails, tunnels als schakel tussen mensen in de ruimte.